Co je PENB?

Zvolte si typ nemovitosti

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

„Prodávající je povinen od 1.7.2015 ve smys­lu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů nejpozději při podpisu kupní smlouvy předat kupujícímu originál průkazu energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy nebo jeho ověřenou kopii (dále jen „průkaz“). Pokud nebyl prodávajícímu na základě jeho písemné žádosti adresované stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkaz předán, může prodávající tento průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro bytovou jednotku za uplynulé tři roky.“

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií přináší od 1.1.2016 po­vinnost pronajímatele budovy či jednotky předložit nájemci energetický štítek