Mimosoudní vyrovnání

Zvolte si typ nemovitosti

Mimosoudní vyrovnání

Informace o novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, účinné od 1.2.2016

Co musí kancelář splnit v případě sporu?

Informovat JASNĚ, SROZUMITELNĚ A DOSTUPNÝM ZPŮSOBEM klienty o tom, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení.

“Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.”